เรื่องเด่น

สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี...

          เรียน บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพ...

สารจาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ...ส่งมอบความสุขเทศกาลสงกรานต์ ปี...

เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกทั้งเป็นวันครอบ...

ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ สานเสียงดนตรีจีนร่วมสมัย

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการ "สานเสียงดนตรีจีนร่วมสมัย" ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560ณ...

เรื่องเด่น

สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี...

          เรียน บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  ในน...

สารจาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ...ส่งมอบความส...

เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาต...

ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ สานเสียงดนตรีจีนร่วมสมัย

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการ "สานเสียงดนตรีจีนร่วมสมัย" ในวันจันทร...

ปฏิทินกิจกรรม

26
Apr

งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร “วันสงกรานต์ ๒๕๖๐”

ณ หน้าอาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดา ประดิษฐ์)

24
Apr

โครงการ สานเสียงดนตรีจีนร่วมสมัย

หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม