เรื่องเด่น

เชิญชวนทุกท่านติดตามชมรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

สัมภาษณ์ รศ. ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร...

งาน หนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มี...

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัด "พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ ว...

เรื่องเด่น

เชิญชวนทุกท่านติดตามชมรายการ Lightning Talk กับ สา...

สัมภาษณ์ รศ. ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู...

งาน หนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ รำลึกในพ...

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินท...

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัด "พิธีบำเพ็...

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม