เรื่องเด่น

ถ่ายทอดสด โครงการอบรมตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2

ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม MD 601 ชั้น 6 อาค...

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา...

สารผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย “๘ กรกฎ” นี้ ผมในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิ...

เรื่องเด่น

ถ่ายทอดสด โครงการอบรมตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2

ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประช...

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีกา...

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญ...

สารผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย “๘ กรกฎ” นี้ ผมในฐานะ...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม