เรื่องเด่น

เตือนนักท่องเที่ยว เล่นน้ำที่ชายหาดบางแสนระวังแมงกะพรุนมีพิษ

กรณีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ถูกพิษแมงกะพรุนที่ชายทะเลบางแสน จ.ชลบุรี...

มหาวิทยาลัยบูรพาคว้าถ้วยรางวัล Silver Award จากมหกรรม...

หาวิทยาลัยบูรพาคว้าถ้วยรางวัล Silver Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ...

ม.บูรพา ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ Zhejiang University...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ห้องประชุม ๘๐๕ สำนักงานอธิการบดี ...

เรื่องเด่น

เตือนนักท่องเที่ยว เล่นน้ำที่ชายหาดบางแสนระวังแมงกะพรุนมีพิษ

กรณีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ถูกพิษแมงกะพรุนที่ชายทะเลบางแสน จ.ชลบุรี...

มหาวิทยาลัยบูรพาคว้าถ้วยรางวัล Silver Award จากมหกรรม...

หาวิทยาลัยบูรพาคว้าถ้วยรางวัล Silver Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ...

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พูดคุยกับอธิการบดี

พูดคุยกับอธิการบดี

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม