เรื่องเด่น

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ตรวจสอบข้อมูลบุคลาก...

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ...

ชำระหนี้ กยศ. ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ที่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. สำเร็จการศึกษา...

มหาวิทยาลัยบูรพาแสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์ ผู้ได้รับทุนโ...

ตามที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปอ.) รุ่นที่ ๒๐ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับ...

เรื่องเด่น

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ...

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวน ข...

ชำระหนี้ กยศ. ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ที่เคยกู้ยืมเงิน...

มหาวิทยาลัยบูรพาแสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร. จเร จรัสจร...

ตามที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปอ.) รุ่นที่ ๒๐ ภายใ...

ปฏิทินกิจกรรม

25
Jun

ปฏิทินกิจกรรม

1
SEP

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการแพทย์บูรพา”...

ณ ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศำสตร์

13
SEP

โครงการสัมมนาวิชาการไอซีทีสู่อาเซียน...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

15
SEP

ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ณ ห้อง QS2 -102 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม