ปฏิทินกิจกรรม

25
Jun

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทปอ. และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่
:
25 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา
:
08:30-16:30
สถานที่
:
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
ติดต่อ
:
0 3810 2122

ปฏิทินกิจกรรม

25
Jun

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทปอ. และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่
:
25 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา
:
08:30-16:30
สถานที่
:
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
ติดต่อ
:
0 3810 2122