มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ตรา มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจำหน่าย ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
                                                                         
      มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่มตรา “มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยเริ่มจำหน่ายในงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ในวันที่ ๙ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอความร่วมมือบุคลากร 
ส่วนงาน และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยบูรพา สนับสนุน
น้ำดื่มตรามหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ผลกำไรที่ได้จะนำมาใช้สำหรับ
เป็นเงินกองทุนสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๒๑๔๑ และ ๒๑๖๓