ขอเชิญร่วมพิธีแสดงความอาลัย

27 ตุลาคม พ.ศ. 2559
"หนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ" วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา