มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
Style 01 (Deep Sky Blue) - Menu by Apycom.com

大学校董事会历届董事


Board of Burapha University Council

     
Dr. Snoh Unakul
(1991 - 1993)
Dr. Kasem Chatikavanij
(1993 - 1999)
 
Mr. Anan Anantakul
(1999 - September 18, 2000)
Assoc. Prof. Dr. Kamjad Mongkolkul
(October 5, 2000 - January 24, 2001)
(Vice-Chairman of the University Council)
 
Mr. Meechai Ruchupan
(January 25, 2001 - January 9, 2009)
 
Prof. Dr.Kasem Suwanakul
(January 10, 2009 - May 21, 2014)

Prof. Dr. Pote Sapianchai
(May 22, 2014 - Present)
(Vice-Chairman of the University Council)

 
 

 

 
 

布拉帕大学  地址:春武里府蒙区森素县隆翰邦森路169号 邮编:20131
电话:0-3810-2222 传真:0-3839-0351 电子邮箱 : wmaster@buu.ac.th