มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
Style 01 (Deep Sky Blue) - Menu by Apycom.com

联系方式
     
 
校区  :  布拉帕大学 春武里府
 位于春武里府蒙区森素县隆翰邦森路169号,面积647亩 35平方米
电话  :  0-3810-2222
传真  :  0-3839-0351
电邮  :  wmaster@buu.ac.th
     
 
 

布拉帕大学  地址:春武里府蒙区森素县隆翰邦森路169号 邮编:20131
电话:0-3810-2222 传真:0-3839-0351 电子邮箱 : wmaster@buu.ac.th