มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
Style 01 (Deep Sky Blue) - Menu by Apycom.com

所/馆领导


 
Mrs.Wantana Kitisrivoraphan
The Director of the Central Library
Asst. Prof. Dr. Surangkana Tharmlikit
The Director of the Computer Center
 
Assoc. Prof. Kriangsak Phramphun
The Acting Director of the Academic Services Center
Dr. Saowapa Sawatpeera
The Director of the Institute of Marine Science
 
Asst. Prof. Dr. Jaran Chagundang
The Director of of Language Institute
 

 

 

 

 
 

布拉帕大学  地址:春武里府蒙区森素县隆翰邦森路169号 邮编:20131
电话:0-3810-2222 传真:0-3839-0351 电子邮箱 : wmaster@buu.ac.th