มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
Style 01 (Deep Sky Blue) - Menu by Apycom.com

历届及现任领导


邦森 教育学院
 
檀龙 布司 博士 教授
佛历2498年 - 2502年
布罗 特帕亚苏湾 教授
佛历2502年 - 2503年
萨瓦 布萨巴空 副教授
佛历2503 - 2516年
 
 
邦森 诗那卡琳大学
     
嚓勒沃 瓦扎那孙坛 博士 助理教授
佛历2517年 - 2522年
他温 宏冲 博士 副教授
佛历2522年 - 2524年
 
布恩 米林他素 博士 助理教授
佛历2524年 - 2530年
朝瓦 玛尼沃 副教授
佛历2530年 - 2534年
 
布拉帕大学
   
朝瓦 玛尼沃 副教授
佛历2534年 - 2536年
 
颇 萨片猜 博士 助理教授
佛历2536年 - 2537年
帕素 坤拉瓦尼 博士 助理教授
佛历2537年 – 2545年
 
苏嚓 坞巴檀 博士 教授
佛历2545年 - 2553年
 
宋潘 鹏泰 医生 教授
佛历2553年至今
 
 

 

 

 
 

布拉帕大学  地址:春武里府蒙区森素县隆翰邦森路169号 邮编:20131
电话:0-3810-2222 传真:0-3839-0351 电子邮箱 : wmaster@buu.ac.th