ข้าพระพุทธเจ้า

ความฝันเพื่อสานต่อแผ่นดินพ่อ

เพื่อการแสดงผลที่สวยงาม ข้อความไม่ควรเกิน 4 บรรทัด
บรรทัดละ 25 ตัวอักษร กด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

ดูรูปภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพาขอขอบคุณทุกท่าน และจะรวบรวมรายนามผู้ร่วมสานฝันทั้งหมด เพื่อส่งให้กับสำนักพระราชวัง ภายหลังจากปิดระบบแล้ว
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา