ขั้นตอนการลงทะเบียน
(รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ.​2563)

     มาตรการช่วยเหลือนิสิต เพื่อการเรียนออนไลน์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีการเรียนออนไลน์ทั้งหมด สามารถแสดงความจำนงขอรับ Internet Package ความเร็ว 4 Mbps (unlimited) เป็นเวลา 1 ภาคเรียน สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (https://reg.buu.ac.th)
2. เลือกเมนูแก้ไขประวัติส่วนตัว
3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่าย และยืนยันประสงค์รับ Internet Package และกดปุ่มบันทึก
4. ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ MyID (https://myid.buu.ac.th) เพื่อดู Code Internet Package (วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.​ 2563 เป็นต้นไป)


ใช้งานได้อย่างไร

1. เปิดเว็บไซต์ MyID (https://myid.buu.ac.th) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.​ 2563 เป็นต้นไป
2. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนิสิตและรหัสผ่านที่ใช้เข้าระบบบริการการศึกษา
3. ระบบแสดงข้อมูล Internet Package Code
4. นิสิตนำโค้ดที่ได้รับ กดลงทะเบียนตาม Code ที่ได้รับ และรอ sms ตอบกลับจากเครือข่าย

Q&A

มาตรการช่วยเหลือนิสิตนี้เหมาะสำหรับใคร

มาตรการช่วยเหลือนิสิตนี้เหมาะสำหรับนิสิตชั้นที่ 1 ที่มีการเรียนออนไลน์ 100% ไม่มี Internet ที่บ้านใช้ Internet Package ไม่รองรับการเรียนออนไลน์ เช่น มีปริมาณข้อมูลน้อยกว่า 10 GB/เดือนนิสิตชั้นปีที่ 1 ทำไมไม่สามารถ log in เข้าระบบบริการการศึกษา (https://reg.buu.ac.th) ได้

นิสิตชั้นปีที่ 1 ต้องรายงานตัวและชำระเงินสำเร็จแล้ว และระบบทำการปรับสถานะเป็นกำลังศึกษา (1 วันทำการหลังจากชำระเงิน) ถึงจะสามารถใช้งานได้ โดยสามารถตรวจสอบสถานะนิสิตได้ที่ (https://reg.buu.ac.th/registrar/learn_time.asp)นิสิตชั้นปีอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

สามารถลงทะเบียนได้ แต่มหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาจากความจำเป็นในการใช้งานเรียนออนไลน์ทั้งหมดก่อน ถ้า Package เพียงพอจะพิจารณาให้นิสิตชั้นปีอื่น ๆ ต่อไปถ้ามี Internet Package แล้ว สามารถขอรับได้หรือไม่

ขอได้ แต่นิสิตจะเสียประโยชน์จากการจ่ายเงินค่า Package Internet ที่นิสิตใช้อยู่ เพราะเป็นการใช้งานซ้ำซ้อนสามารถเลือกเครือข่ายที่จะรับ Internet Package ได้หรือไม่

ได้ทุกเครือข่าย ขึ้นอยู่กับเบอร์โทรศัพท์นิสิตที่ลงทะเบียนใช้เครือข่ายใดInternet Package ที่ได้รับมีอายุการใช้งานเท่าไหร่

Internet Package ที่ได้รับ สามารถใช้งานได้ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.​ 2563 ถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ.​ 2563สามารถนำเบอร์คนอื่นมาลงทะเบียนแทนได้หรือไม่

นิสิตไม่ควรทำ เพราะ Internet Package มีจำนวนจำกัด เมื่อนิสิตไม่ประสงค์ขอรับ จะสามารถช่วยให้นิสิตชั้นปีอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นได้รับ Internet Package นี้ระบบเปิดให้ลงทะเบียนกี่รอบ

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ.​ 2563 โดยนิสิตที่ลงทะเบียนรอบแรกแล้ว จะไม่สามารถลงได้