ที่ตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา


   

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ 647 ไร่ 35 ตารางวา
โทร. 0-3810-2222 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0-3839-0353 , 0-3839-0351
http://www.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ตั้งอยู่ เลขที่ 57 ม. 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3931-0000
โทรสาร 0-3931-0128
http://www.chanthaburi.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ที่ตั้ง 254  หมู่ 4  ตำบลวัฒนานคร   อำเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว   27160
โทร. 0-3726-1560
โทรสาร 0-3726-1801
http://www.sakaeo.buu.ac.th