60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
   
การเปิดสำรองห้องพักในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร
   
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
   
ประกวดออกแบบโลโก้
   
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี อวยพรปีใหม่ 2558
   
วิดีโอ : ผู้รักษาการแทนอธิการบดี อวยพรปีใหม่ 2558
   
Happy New Year 2015
   
Burapha University International Conference 2015
   
ความคืบหน้าคดีศาลปกครองระยอง