ความคืบหน้าคดีศาลปกครองระยอง
   
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้นโยบาย แผนการดำเนินงาน การสนับสนุนงบประมาณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
   
ส่งเสริมงานวิจัยรับ AEC
   
การวิจัยฟองน้ำทะเลต้านโรคมะเร็ง
   
ม.บูรพาเดินหน้าเป็น ม.วิจัย
   
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ร่วมเป็นเกียรติในการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
   
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนนทบุรี
   
ศ.นพ. สมพล พงศ์ไทย รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
   
บรรยายพิเศษ ตอน 3/3
   
บรรยายพิเศษ ตอน 2/3
   
บรรยายพิเศษ ตอน 1/3
   
โอวาทในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2554
   
การจัดงานวันตรุษจีน
   
บทสัมภาษณ์อธิการบดี ในเทศกาลตรุษจีน 2554
   
คุยกับอธิการบดี ครั้งที่ 2 ตอน 2/2
   
คุยกับอธิการบดี ครั้งที่ 2 ตอน 1/2
   
งานวันธำรง บัวศรี
   
คุยกับอธิการบดี ครั้งที่ 1 ตอน 3/3
   
คุยกับอธิการบดี ครั้งที่ 1 ตอน 2/3
   
MOU Signing Ceremony between BUUIC and Montpellier Business School, France
   
Burapha University and Sheraton Krabi Beach Resort Sign a MOU
   
มหาวิทยาลัยบูรพาลงนามความร่วมมือ กับ สมาคมขนส่งภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
   
กระทรวงการคลัง ประกาศให้ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ๑๐๐ ของรายจ่ายที่ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัย
   
ขอเชิญชมการให้สัมภาษณ์ รายการ เจาะประเด็น โดย ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
   
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕
   
ลงนามข้อตกลงไตรภาคีความร่วมมือโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับ ๓ ชุมชน
   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำอาจารย์และนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย เข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   
อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและทำความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   
อธิการบดีต้อนรับนายอำเภอเมืองชลบุรี
   
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
   
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์ศึกษาจ.สระบุรี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
   
อธิการบดีเข้าร่วมโครงการนิสิตพบผู้บริหาร
   
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทยเป็นประธานเปิดศูนย์ ตมอ. มหาวิทยาลัยบูรพา
   
พิธีลงนามความร่วมมือ ม.บูรพา วข.จันทบุรีกับ ๒๙ สถาบัน จ.จันทบุรี
   
มหาวิทยาลัยบูรพา ...สัมมนา มุ่งสู่ ...การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...
   
อธิการบดีเสนอข้อปรับปรุงสภามหาวิทยาลัย
   
ศ.นพ. สมพล พงศ์ไทย รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
   
มหาวิทยาลัยบูพา จัดงานสัญจรผู้บริหารพบศิษย์เก่า จังหวัดเชียงใหม่
   
มหาวิทยาลัยบูรพาให้การต้อนรับ ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามเเห่งอิหร่าน