เรื่องเด่น

8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยได้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ เผยแพร่ให้ทราบ หากท่านใดมีข้อเสนอแนะในร่างข้อบังคับดังกล่าว กรุณารวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะโดยผ่านส่วนงานที่ท่านสังกัด และขอความกรุณาหัวหน้าส่วนงาน รวบรวมประเด็นเสนอแนะดังกล่าว ส่งมายัง สำนักงานสภามหา...
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ธนาคารกรุงไทย จะเปิดให้บริการ Service point” ใน ม. บูรพา
30 กันยายน พ.ศ. 2559
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
23 สิงหาคม พ.ศ. 2559
จากการที่มีข่าวเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ โดยอาจมีเนื้อหาสาระคลาดเคลื่อน ไปจากข้อเท็จจริง ทีมงาน BUU NEW จึงได้ทำการสัมภาษณ์ ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย...
20 สิงหาคม พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพาคว้าถ้วยรางวัล Silver Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2016 ในการแสดงงานวิจัย “Saensuk Health City”...
19 สิงหาคม พ.ศ. 2559
กรณีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ถูกพิษแมงกะพรุนที่ชายทะเลบางแสน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๙ ราย โดยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และทำการรักษา ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองแสนสุข ๗๔ ราย จุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด ๖๕ ราย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ๕๐ ราย ผู...
15 สิงหาคม พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนางสาว กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ นักกีฬาเรือใบ ประเภทเลเซอร์ เรเดียล และนายรดมยศ มาตเจือ นิสิตปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย ที่ได้โควตาไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2016 ครั้งที่ 31 ที่นครริโอ เดอ จาเนโ...

เรื่องเด่น

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ...

มหาวิทยาลัยได้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบ...

ธนาคารกรุงไทย จะเปิดให้บริการ ...

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ธนาคารกรุงไทย จะเปิดใ...

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สัมภาษณ์ : ผู้รักษาการแทนอธิกา...

จากการที่มีข่าวเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ โดยอาจมีเนื้อหาสาระคลาดเคลื่อน ไปจากข้อเท็จจริง ทีมงาน ...

มหาวิทยาลัยบูรพาคว้าถ้วยรางวัล...

มหาวิทยาลัยบูรพาคว้าถ้วยรางวัล Silver Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Ex...

เตือนนักท่องเที่ยว เล่นน้ำที่ช...

กรณีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ถูกพิษแมงกะพรุนที่ชายทะเลบางแสน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔...

นิสิต ม.บูรพา ได้โควตาไปแข่งขั...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนางสาว กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ...