ประกาศรายชื่อ อว.เฟส 2

25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักบริการวิชาการ ที่ 014/2563 เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามพื้นที่ดำเนินการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

====>>>ประกาศรายชื่อดังเอกสารแนบ 

====>>> ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ การระบาดโควิด 2019