กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (๘ กรกฎ)

18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กำหนดการ
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (๘ กรกฎ)
ประจำปี ๒๕๖๑ (วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)