เรื่องเด่น

22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ปฏิทิน TCAS '63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://regservice.buu.ac.th/
18 กันยายน พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ โดยสามารถใช้เป็นบัตร ATM ใช้เบิกเงินสด เป็นบัตร VISA Debit เพื่อรองรับ e-Wallet โดยจะเริ่มใช้กับนิสิตรหัส ๖๒ ก่อน ส่วนนิสิตรหัสอื่นมหาวิทยาลัยจะดำเนินการในระยะต่อไป ทั้งนี้ นิสิตรหัส ๖๒ แจ้งทำบัตรนิสิตใหม่ฟรี โดยเป็นบัตร ATM แบบ VISA Debit สามารถติดต่อได...

เรื่องเด่น

ปฏิทิน TCAS '63

ปฏิทิน TCAS '63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://regservice.buu.ac.th/

ม.บูรพา เปิดตัว บัตรนิสิตรูปแบ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ โดยสามารถใช้เป็นบัตร ATM ใช้เบิกเงินสด เป็นบ...