เลือกไฟล์รูปภาพ    

ไฟล์ชนิด jpg หรือ png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB เท่านั้น แนะนำไฟล์ขนาด 400x400px ขึ้นไป