มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
Style 01 (Deep Sky Blue) - Menu by Apycom.com

ศาลอาญามีคำพิพากษายกคำฟ้องของนายบรรพต วิรุณราช ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๘๐/๒๕๕๗
การเข้าประชุมของนายกสมาคมศิษย์เก่า
การดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับเปิดเทอม ด้วยโมบายแอพพลิเคชัน Buu App
เกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๗
สรุปข่าวสำคัญ มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ลิงค์ด่วน

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2222 โทรสาร : 0-3839-0351 ติดต่อ : wmaster@buu.ac.th