หลักสูตร

เรื่องเด่น

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว” จากระบบกา...

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว” ซึ่งเป็นช่วงระดับคะ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมืองดรับและงดให้ของขวัญของกำนัลและผลประโยชน...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกส่วนงานง...

เรื่องเด่น

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระ...

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว”...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมืองดรับและงดให้ของขวัญ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมห...

e-Document

e-Document

สารบูรพา

สารบูรพา

BUU USR

BUU USR

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ITA

ITA

Template

ภาพกิจกรรม