เรื่องเด่น

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบ...

ขอเชิญนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (ระดับปริญญาตรี) ส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบ “ฉลากแ...

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2562

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2562

เรื่องเด่น

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี ส่งผลง...

ขอเชิญนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (ระดับปริญญาตรี) ส่งผลงานเข้าปร...

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2562

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2562

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม