หลักสูตร

เรื่องเด่น

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว” จากระบบกา...

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว” ซึ่งเป็นช่วงระดับคะ...

ขอเชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2566-----------------...

เรื่องเด่น

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระ...

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว”...

ขอเชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปร...

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2...

e-Document

e-Document

สารบูรพา

สารบูรพา

BUU USR

BUU USR

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ITA

ITA

Template

ภาพกิจกรรม