เรื่องเด่น

ร้านครุยสุกัญญา

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 (รับปริญญา พ.ศ....

ปฏิทิน TCAS '63

ปฏิทิน TCAS '63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://regservice.buu.ac.th/

ม.บูรพา เปิดตัว บัตรนิสิตรูปแบบใหม่ รองรับ e-Wallet เริ่มใช้กับนิสิตรห...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ โดยสามารถใช้เป็นบัตร ATM ใช้เบิกเง...

เรื่องเด่น

ร้านครุยสุกัญญา

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ...

ปฏิทิน TCAS '63

ปฏิทิน TCAS '63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://regservice...

ม.บูรพา เปิดตัว บัตรนิสิตรูปแบบใหม่ รองรับ e-Walle...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ โดยสามารถใช้เป...

e-Document

e-Document

สารบูรพา

สารบูรพา

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม