หลักสูตร

เรื่องเด่น

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงาน...

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 (สำเร็จการศึกษา สิงหาคม 2564 - สิงห...

BUU Job Fair 2023

พร้อมเสิร์ฟงาน BUU Job Fair 2023หลังจากที่ห่างหายกันไปนาน... เหตุเกิดเพราะน้องโค...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมืองดรับและงดให้ของขวัญของกำนัลและผลประโยชน...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกส่วนงานง...

เรื่องเด่น

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 ตอบ...

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 (สำเร็จการศึกษา...

BUU Job Fair 2023

พร้อมเสิร์ฟงาน BUU Job Fair 2023หลังจากที่ห่างหายกันไปนาน......

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมืองดรับและงดให้ของขวัญ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมห...

e-Document

e-Document

สารบูรพา

สารบูรพา

BUU USR

BUU USR

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ITA

ITA

Template

ภาพกิจกรรม