การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว
ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS Go Abroad ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบ […]

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์ 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์ 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิ […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ค่าดูดซับทางเคมี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคร […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสิ […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงห้องประชุมน้ำใจซายน์ SD117 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงห้องประชุมน้ำใ […]

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง […]

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง […]

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS Go Abroad ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประก […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สารด้วยรังสีอินฟราเรดพร้อมกล้องไมโครสโคป ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคร […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์เอกซเรย์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศ […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่ม […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมา […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิ […]