มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

รู้จักกับแมงกระพรุน
แมงกะพรุน ที่เราพบเห็นล่องลอยอยู่ในทะเลนั้น ส่วนใหญ่เป็นแมงก...
เรียบเรียงโดย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สถาบัน วิทยาศาสตร์ทางทะเล
อโรคยศาลา
ศิลาจารึกของอาณาจักรขอม จารึกไว้ว่าประมาณ พ.ศ. 1725-1729 พระ...
เรียบเรียงโดย อ.พลอยชนก ปทุมานนท์
คณะ การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
น้ำมันหอมระเหยเพื่อการบำบัด
มนุษย์เราใช้เครื่องหอมเป็นแนวทางการบำบัดกายและใจมายาวนานโดยไ...
เรียบเรียงโดย อ.พลอยชนก ปทุมานนท์
คณะ การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

วีดิทัศน์

สาหร่ายน้ำเค็ม พลังงานทางเลือกของคนไทย
คณะเทคโนโลยีทางทะเล - มลพิษทางน้ำ