การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ..ทักษะการสื่อสารสู่ภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ…ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

แชร์ข่าวนี้

ม.บูรพา..จัดเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ๒๐๒๔

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน “เ […]

นิสิต ม.บูรพา คว้ารางวัลCONSUMPTION AND PRODUCTION PRIZE จากการนำเสนอผลงานในงานประชุม Asian Sustainable Campus Network 2023(ASCN 2023) ณ ประเทศเกาหลีใต้

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล C […]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการนิทรรศการศิลปะสัญจร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมนักศึกษ […]

มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ DCAC สมาคมเดนมาร์กด้านวิชาการและงานฝีมือร่วมกัน พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผ […]