อาคารเรือนพักรับรองของมหาวิทยาลัย

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของกองอาคารสถานที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2550 จำนวน 2 หลัง มีพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร คืออาคาร A จำนวน 4 ห้องชุด รองรับผู้เข้าพักได้ห้องชุดละ 4 ท่าน และอาคาร B จำนวน 12 ห้อง พักได้ห้องละ 2 ท่าน รวม 2 อาคาร พักได้ทั้งหมด 40 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านที่พัก เพื่อรองรับบุคลากรภายใน ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและผู้แจ้งความประสงค์

อัตราค่าธรรมเนียม
  1. อาคาร A อัตราคืนละ 1,400 บาท ต่อ 1 ชุด (2 ห้องนอน) เตียงนอนขนาด 6 ฟุต
  2. อาคาร B อัตราคืนละ 700 บาท ต่อ 1 ห้อง มีจำนวน 2 เตียง เตียงนอนขนาด 3.5 ฟุต

ขั้นตอนการขอเข้าพัก
ยื่นแบบฟอร์มการใช้บริการที่พักเรือนรับรองของมหาวิทยาลัย แนบหนังสือเชิญของหน่วยงาน (ถ้ามี) จัดส่ง ณ งานบริหารอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ชั้น 6 อาคาร ภปร. สำนักงานอธิการบดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2222 ต่อ 2189
โทรสาร : 0-3839-3234
เว็บไซต์ : http://building.buu.ac.th


ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่ : 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
Telephone: 038-056-660-9 หรือ 038-102-222 ext. 7900,7901
Fax: 038-056-683
E-mail: taothonghotel@gmail.com
Website URL: http://hotel.buu.ac.th

อัตราราคาค่าห้องพักรวมอาหารเช้า
ห้องพักเตียงเดี่ยว (Deleuxe/Double Bed)
1,200 บาท
ห้องพักเตียงคู่ (Deluxe/Twin Bed)
1,200 บาท
ห้องพักแบบสวีท (Superior Suite/ Double Bed)
1,600 บาท
หมายเหตุ
  • ราคาห้องพักสำหรับรับรองเพียงห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
  • ไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องพักโดยเด็ดขาด
  • เด็กต่ำกว่า 12 ปี ราคาเตียงเสริม 250 บาท รวมอาหารเช้า
  • Extra bed ราคา 500 บาท รวมอาหารเช้า
  • Room Service บริการอาหาร ตั้งแต่เวลา 11.00-13.30 น.
  • ส่วนลด 10% ได้เฉพาะบุคลากรและนิสิตของม.บูรพาเท่านั้น ที่ได้รับส่วนลด และต้องยื่นบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนเข้าพัก

อัตราราคาห้องประชุม/จัดเลี้ยงงานสังสรรค์และงานแต่งงาน
ห้องเทา-ทอง 1 จำนวน 50-400 ท่าน
32,000/8ชม. 17,000/4ชม.
ห้องเทา-ทอง 2 จำนวน 50-100 ท่าน
19,000/8ชม. 9,500/4ชม.
ห้องเทา-ทอง 3 จำนวน 30 ท่าน
16,000/8ชม. 8,000/4ชม.
ห้องเทา-ทอง 4 จำนวน 30 ท่าน
16,000/8ชม. 8,000/4ชม.

เงื่อนไขการชำระเงิน
ชำระเต็มก่อนเข้าพัก, ข้าราชการแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนเพื่อนำใบเสร็จไปเบิก, บริษัทแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนเพื่อนำใบเสร็จไปเบิก.