เส้นทางการเดินรถสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดให้มีรถสวัสดิการ ซึ่งวิ่งให้บริการผู้โดยสารภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ประกอบด้วย สายสีน้ำเงิน สายสีแดง และสายด่วนพิเศษ ให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00 น. ถึง 21.00 น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 19.00 น. เปิดบริการฟรี โดยมีเส้นทางการเดินรถดังนี้

เส้นทางการเดินรถสายสีน้าเงิน (สายเหนือ)

เส้นทางการเดินรถสายสีแดง (สายใต้)

เส้นทางการเดินรถสายด่วนพิเศษ