การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว
ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครงาน

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) จํานวน 2 ตําแหน่ง

1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่อัตรา 90409 […]

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งต […]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ตำแหน่งเ จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 9928 แ […]

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค […]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0196/2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพ […]

กองบริหารการศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงาน

รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศ […]

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฉบับที่ 0013/2567

วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัครสอบ (ภาค ข.) จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบ […]

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ […]

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศที่ 0007/2567 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567ตามประกาศคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0007/2567

ประกาศที่ 0007/2567 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเ […]

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศที่ 0006/2567 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567ตามประกาศคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0006/2567

ประกาศที่ 0006/2567 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถณะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒ อัตรา นั้น บัดน […]

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รับโอนย้ายมาสังกัดกองกลาง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน […]

ขยายการรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (วิชาชีพเฉพาะ) ครั้งที่1/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขยายการเปิดรับสมัครฯ ตั้ […]