การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรม ชิมอาหารถิ่น Road Show ภายใต้กิจกรรมสร้างการรับรู้และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แชร์ข่าวนี้

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันท […]

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เอกสารแนบ