การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด36000 บีทียู พร้อมติดตั้งท่อน้ำยาส่วนเกินมาตรฐาน 28 เมตร จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด36000 บีทียู พร้อมติดตั้งท่อน้ำยาส่วนเกินมาตรฐาน 20 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แชร์ข่าวนี้

ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างร้านค […]

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันท […]

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ