การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว

ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการและดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก, งานหอพัก คณะพยาบาลศาสตร์, กำกับดูแลงานทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์, และช่วยปฏิบัติงานพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์

แชร์ข่าวนี้

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 0721-2567 120767

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ 4

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จ […]

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จ […]

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ 1

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จ […]