การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อโปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูปแมทริก โกลด์แลป พร้อมไรโน่ ๘ เซ็ต ๓๐ ที่นั่ง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แชร์ข่าวนี้

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันท […]

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เอกสารแนบ