การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล THE AWARDS ASIA 2024 ประเภทองค์กรที่โดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ (Leadership and Management Team of the Year)

แชร์ข่าวนี้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา รวมเป็นเงิน 1,480,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก  อธิการบดีมหาวิ […]

3 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ (EEC Net) ของมหาวิทยาลัยบูรพา แหล่งบ่มเพาะทักษะบุคลากร หนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตอบโจทย์การลงทุนใหม่ใน EEC

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยหลักของ EEC  ที่มุ่งเน้ […]

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2

       เมื่อวันพุธที่ 28 […]