การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว

🏆มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2566” จากระบบการให้คะแนนมหาวิทยาลัยสุขภาวะ (HURS) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN)

แชร์ข่าวนี้

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนัก […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางตัวอย่างสัตว์ทะเลดองฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางตัวอย่างสัตว์ทะเลดอง […]

ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การผลิตยาจากพืชเกษตรสมุนไพร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศ […]