การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว

🏆มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2566” จากระบบการให้คะแนนมหาวิทยาลัยสุขภาวะ (HURS) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN)

แชร์ข่าวนี้

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 0721-2567 120767

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ 4

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จ […]

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จ […]

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ 1

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จ […]