ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

20 มกราคม พ.ศ. 2566

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
(สำเร็จการศึกษา สิงหาคม 2564 - สิงหาคม 2565)
ร่วมตอบแบบสอบถาม 
วันนี้ถึง 17 มีนาคม 2566

ลุ้นรับเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
.
กติกา
1. ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
2. ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  คลิกที่ 

3. เข้าสู่ระบบ  จากด้านมุมซ้ายของหน้าจอ
    ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
    รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด 8 หลัก เช่น 5 มกราคม 2535 รหัสผ่าน 05012535
4. สุ่มผู้โชคดี จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
    ผู้โชคดีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 รางวัล
    ผู้โชคดีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รางวัล
    ผู้โชคดีกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รางวัล
.
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 30 มีนาคม 2566