เรื่องเด่น

20 มกราคม พ.ศ. 2566
ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 (สำเร็จการศึกษา สิงหาคม 2564 - สิงหาคม 2565)ร่วมตอบแบบสอบถามวันนี้ถึง 17 มีนาคม 2566ลุ้นรับเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล.กติกา1. ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 25642. ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคลิก...
16 มกราคม พ.ศ. 2566
พร้อมเสิร์ฟงาน BUU Job Fair 2023หลังจากที่ห่างหายกันไปนาน... เหตุเกิดเพราะน้องโควิดบริษัทใดสนใจลงทะเบียนตาม QR-Code ได้เลยจ้าหมายเหตุ : บริษัทที่ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับ e-mail ยืนยันการเข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น
10 มกราคม พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกส่วนงานงดรับและงดให้ ของขวัญ ของกำนัลและผลประโยชน์ต่างตอบแทนทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จึงได้จัดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา”เพื่อมอบเป็นเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การคัดเล...
8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
จากโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)
2 ตุลาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัล Prime Minister Award: Innovation for Crisis ประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Government Sector) ในงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 (SITE2021) จากผลงาน ระบบสำหรับโรงพยาบาลและผู้ติดเชื้อที่ต้องแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) “แพลตฟอร์ม weSAFE@HOME by BUU”โดยมี ศาสตราจารย์พิเ...
24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 1การจัดอันดับ TOP 50 Crisis Management (เป็นการจัดอันดับเป็นครั้งแรก)โดย World’s Universities with Real Impact (WURI) โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนวัตกรรมในปี 2021 นี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแทนที่จะเป็นเพียงผลง...
22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สารจากรศ.ดร.สุมนต์ สกลไชยนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
การจะบรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรเป็นสำคัญ การเสริมสร้าง “ค่านิยม” เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์เป็นวิธีการหนึ่งในการปลูกฝังแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในหมู่บุคลากร ค่านิยมร่วมนี้ยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ...

เรื่องเด่น

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ป...

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 (สำเร็จการศึกษา สิงหาคม 2564 - สิงหาคม 2565)ร...

BUU Job Fair 2023

พร้อมเสิร์ฟงาน BUU Job Fair 2023หลังจากที่ห่างหายกันไปนาน... เหตุเกิดเพราะน้องโควิดบริษัทใ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกส่วนงานงดรับและงดใ...

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับ รางว...

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลั...

สรุปผลการประเมินและมาตรการพัฒน...

จากโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and T...

มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัล Pr...

มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัล Prime Minister Award: Innovation for Crisis ประเภทหน่วยงานภาคร...

มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 1 ก...

มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 1การจัดอันดับ TOP 50 Crisis Management (เป็นการจัดอันดับเป็นครั...

สารจาก รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย น...

สารจากรศ.ดร.สุมนต์ สกลไชยนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

B-U-R-A-P-H-A “ค่านิยม” ของมหา...

การจะบรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของบุ...