เรื่องเด่น

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จึงได้จัดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา” เพื่อมอบเป็นเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การคั...
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 (รับปริญญา พ.ศ.2563) อ่านด่วนนนค่ะ♦️รับสั่งจอง วันเสาร์ที่ - อาทิตย์ที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562รับสั่งจอง ชุดครุย สูท เช่าตัด ตัดซื้อ ทุกคณะทุกระดับการศึกษา♦️ชุดตัดซื้อ วันเสาร์ที่ - อาทิตย์ที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 -16.00 น. ชั...
22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ปฏิทิน TCAS '63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://regservice.buu.ac.th/
20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นPython for Logistics #PyLog รุ่น 1ครั้งที่ 1: Py for Sciecne - Beginning to Program in Pythonครั้งที่ 2: Working with Lists and Importing Librariesครั้งที่ 3: Array, Data Dictionaries, Filesครั้งที่ 4: Functional Values, Sorting, Formatting, Math & Statisticsครั้งที...

เรื่องเด่น

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวั...

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยา...

ร้านครุยสุกัญญา

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 (รับปริญญา พ.ศ.2563) อ่าน...

ปฏิทิน TCAS '63

ปฏิทิน TCAS '63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://regservice.buu.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นPython for Logistics #PyLog รุ่น 1ครั้งที่ 1: Py for Sci...