การฉีดวัคซีน โควิด 19 จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS

กองอาคารสถานที่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร