การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว
ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุค […]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพยาบาลนานาชาติและความแตกต่างทางวัฒนธรรมสำหรับอาจารย์และนิสิต National Taipei University of Nursing and Health Sciences สาธารณรัฐจีน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พ […]

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ต้นกล้าอาจารย์)

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอ […]

รับสมัครโครงการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการรับตรง หลักสูตรพยาบา […]

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื […]

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet จำนวน 48,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Doxazosin 4 mg prolonged-relea […]

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๒

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก […]

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งต […]

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฉบับที่ 0013/2567

คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอ […]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 […]

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน […]