การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว
ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Highlight

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา รวมเป็นเงิน 1,480,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก  อธิการบดีมหาวิ […]

3 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ (EEC Net) ของมหาวิทยาลัยบูรพา แหล่งบ่มเพาะทักษะบุคลากร หนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตอบโจทย์การลงทุนใหม่ใน EEC

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยหลักของ EEC  ที่มุ่งเน้ […]

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2

       เมื่อวันพุธที่ 28 […]

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาว […]

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้คะแนนการบริหารงาน ภายในองค์กร และให้ข้อมูลโดยตรง

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว […]

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย นายวิชัย  แย้มหลั่งทรัพย์ หัวหน้ […]

มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก APCD และ JICA ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ร […]

สัมมนาวิชาการประจำปี มูลนิธิเสนาะ อูนากูล เรื่อง สถานการณ์ภาคตะวันออก พ.ศ. 2567 หัวข้อ “ระบบนิเวศน์ของภาคตะวันออก และการบริหารจัดการน้ำ”

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิเสนาะ อูนากูล สำนักงานคณ […]

นิสิต ม.บูรพา คว้ารางวัลCONSUMPTION AND PRODUCTION PRIZE จากการนำเสนอผลงานในงานประชุม Asian Sustainable Campus Network 2023(ASCN 2023) ณ ประเทศเกาหลีใต้

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล C […]

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามห […]

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี และเครือข่ายพันธมิตร พร้อมเดินหน้าจัดสัมมนาวิชาการประจำปี เรื่อง #สถานการณ์ภาคตะวันออก พ.ศ. 2567 หัวข้อ “ระบบนิเวศของภาคตะวันออกและการบริหารจัดการน้ำ”

หัวข้อ “ระบบนิเวศของภาคตะวันออกและการบริหารจัดการน้ำ”📅 […]

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล THE AWARDS ASIA 2024 ประเภทองค์กรที่โดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ (Leadership and Management Team of the Year)

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล THE […]

“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัล

ขอเชิญชมการแสดงมหกรรมดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย”ดุริยนฤมิต ครั้งที่ ๑๔ “นวสัฏฐีพรรษสดุดี ใต้ร่มพระบารมี ศรีวิศิษฏศิลปิน”

ชมรมดนตรีไทย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลั […]

คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอ […]

0388-2566 240466 ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯคณะวิศวกรรมศาสตร์

0388-2566 240466 ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่ […]