การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว
ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

News

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา รวมเป็นเงิน 1,480,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก  อธิการบดีมหาวิ […]

3 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ (EEC Net) ของมหาวิทยาลัยบูรพา แหล่งบ่มเพาะทักษะบุคลากร หนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตอบโจทย์การลงทุนใหม่ใน EEC

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยหลักของ EEC  ที่มุ่งเน้ […]

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2

       เมื่อวันพุธที่ 28 […]

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) จํานวน 2 ตําแหน่ง

1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่อัตรา 90409 […]

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งต […]

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาว […]

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้คะแนนการบริหารงาน ภายในองค์กร และให้ข้อมูลโดยตรง

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว […]

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย นายวิชัย  แย้มหลั่งทรัพย์ หัวหน้ […]

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อรถโดยสาร ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่งฯ จำนวน 2 คัน

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ตำแหน่งเ จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 9928 แ […]

มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก APCD และ JICA ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ร […]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทัศนศึกษาโครงการ Overseas Field Trip P.6 ณ แหล่งเรียนรู้ประเทศไต้หวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง