การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว
ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Activity Pictures

None

ม.บูรพา..จัดเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ๒๐๒๔

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน “เ […]

นิสิต ม.บูรพา คว้ารางวัลCONSUMPTION AND PRODUCTION PRIZE จากการนำเสนอผลงานในงานประชุม Asian Sustainable Campus Network 2023(ASCN 2023) ณ ประเทศเกาหลีใต้

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล C […]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการนิทรรศการศิลปะสัญจร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมนักศึกษ […]

มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ DCAC สมาคมเดนมาร์กด้านวิชาการและงานฝีมือร่วมกัน พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผ […]

พิธีมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำ […]

อย่าลืมไปโหลดรูปกัน เก็บไว้เป็นความทรงจำ

ว่าพวกเรานั้น #จบมอบู กับงานรับปริญญาที่เริ่ดที่สุด !!! […]

Module 3 Preparation ม.บูรพา สถาบันแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เจ้าภาพจัดงาน “Research Network Sandbox” โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ 2024 KSBDA BURAPHA International Invitational Special Exhibition

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ 2024 KSBD […]

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดพ […]

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.02 นาที […]

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ..ทักษะการสื่อสารสู่ภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ…ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ บริษัท ซัมซุง ปร […]

เครือข่าย PR Network อบรมการใช้ ChatGPT ในงาน PR และการแปลภาษา

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายปร […]

ทดสอบ

ทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบ […]

งานเกษียณสำนักงานอธิการบดี

งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา