การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว
ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมพื้น ประตู และหน้าต่าง ห้อง 109/1 – 109/5 -ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาม่านปรับแสงแบบใบทึบแสง ห้องภาควิชานิเทศศาสตร์ -ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมประตูห้องภาควิชานิเทศศาสตร์-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะม้าหิน-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมพื้นและปูพื้นชั้น 9-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classrooms) จำนวน 1 ระบบ -ปรับปรุง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classrooms) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซ่อมแซมประตูห้องเรียน ชั้น 8 ชั้น 5 ชั้น3 และห้องพิบูลสงคราม-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซ่อมแซมพื้นและปูพื้นห้องภาควิชาประวัติศาสตร์-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมประตูห้องเรียน ชั้น 8 ชั้น 5 ชั้น3 และห้องพิบูลสงคราม-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมพื้นและปูพื้นห้องภาควิชาประวัติศาสตร์-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศเลขที่ ๒๖๗/๒๕๖๗ เรื่อง  จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีทอด […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

                […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์

              คณะมนุ […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาภาษาตะวันตก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประ […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลาร […]