การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว
ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพสารพิษตกค้างและสารปนเปื้อน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดซื้อตู้จัดเก็บสารเคมีแบบมีท่อ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชุดตรวจคัดกรองสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตู้เก็บสารเคมีแบบมีระบบดูดซับไอระเหยฯ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดซื้อชุดระบบห้องปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสื่อสาธารณสุข

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดซื้อชุดส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ฯ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพสารพิษตกค้างและสารปนเปื้อน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดซื้อเครื่องปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดซื้อตู้ดูดไอสารเคมี

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซื้อเครื่องวัดแสงสว่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดระบบห้องปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสื่อสาธารณสุข 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง