การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว
ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อรถโดยสาร ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่งฯ จำนวน 2 คัน

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทัศนศึกษาโครงการ Overseas Field Trip P.6 ณ แหล่งเรียนรู้ประเทศไต้หวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0015/2567

ประกาศคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 001/2567 เ […]

ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0014/2567

ประกาศคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0014/2567 […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักนิสิต และสำนักงานหอพักนิสิต จำนวน ๑ งาน

จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและตรวจสอบสภาพการใช้ […]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรับป […]

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการหอพักเทา-ทอง ไตรมาสที่ ๑

รายละเอียด

ประกาศแผยจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศแผยจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตู้เส […]

ประกาศข้อมูลสาระสัญญาในสัญญา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

ประกาศข้อมูลสาระสัญญาในสัญญา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่อง […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง