การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว

พิธีส่งมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

แชร์ข่าวนี้

ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างร้านค […]

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันท […]

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ