เรื่องเด่น

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ...

สารแสดงความยินดี จากประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบู...

สารแสดงความยินดีจากประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่องเด่น

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์...

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสร...

สารแสดงความยินดี จากประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน...

สารแสดงความยินดีจากประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาว...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม