เรื่องเด่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแห่งความรัก

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสโมสรบุคลากร และสภาพนักงาน กำหนดจัดงานสานสัมพันธ์ "ม...

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญร่วมกันในงาน “เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก”

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญร่วมกันในงาน “เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก”เนื่องในโอกาสว...

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน...

เรื่องเด่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแห่งคว...

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสโมสรบุคลากร และสภาพนักงาน กำหนด...

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญร่วมกันในงาน “เทศน์มหาชาติ...

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญร่วมกันในงาน “เทศน์มหาชาติมหาเวสสันด...

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประ...

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำล...

e-Document

e-Document

สารบูรพา

สารบูรพา

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม