เรื่องเด่น

ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตอบแบบสำรวจในระบบการสำรวจความสุ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเค...

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการ Genomic Medicine

*โครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย์จีโนมิกส์* **โคร...

เรื่องเด่น

ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตอบแบบสำรวจ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื...

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการ Ge...

*โครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม